Regulamin
kurs-warsztaty
autohipnozy

I - Organizator kursu-warsztatów
 1. Organizatorem kursu jest Hipnoterapia – Anna Szotowska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gospody 5, NIP 8392989397 nazywana dalej Organizatorem.
II - Cel zajęć, program i prowadząca
 1. Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy w temacie Autohipnozy.
 2. Zajęcia prowadzone są wg autorskiego programu z jednoczesnym dostosowaniem do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.
 3. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego hipnoterapeutę i trenera autohipnozy.
III - zgłoszenia na kurs, cena, termin płatności, rabaty
 1. Zgłoszenia na kurs – warsztaty należy dokonać poprzez wypełnienie i wysłanie formularza na stronie internetowej hipnotyczna.pl/autohipnoza
 2. Do zgłoszenia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska uczestnika kursu i danych kontaktowych.
 3. O przydziale wolnych miejsc na Kursie decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia chęci uczestnictwa w kursie i weryfikacji dostępności wolnych miejsc na kursie organizator kursu poinformuje osobę zgłaszająca o możliwości zapisu na kurs i sposobie dokonania płatności (przelew na konto) lub o braku miejsc wysyłając informację na podany w zgłoszeniu adres email.
 5. Kurs-warsztaty odbywają się terminie podanym na stronie hipnotyczna.pl/autohipnoza.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kurs w okresie 3 dni roboczych od momentu wysłania przez organizatora informacji o dostępności wolnych miejsc i sposobie dokonania płatności
 7. W tytule płatności powinna zostać zawarta informacja o imieniu i nazwisku uczestnika kursu-warszatów oraz nazwie kursu-warsztatów.
 8. W przypadku ceny promocyjnej, uczestnik zobowiązany jest do wpłaty całości tej kwoty najpóźniej 3 dnia roboczego od momentu wysłania przez organizatora informacji o dostępności wolnych miejsc i sposobie dokonania płatności lecz nie później niż podano na stronie kursu:hipnotyczna.pl/autohipnoza
 9. Możliwość skorzystania z promocyjnej ceny za kurs występuje jedynie przed datą zakończenia promocji podanej na stronie hipnotyczna.pl/autohipnoza (mowa tu o 10% zniżce za opłatę)
 10. Dokonanie terminowej wpłaty po otrzymaniu od organizatora informacji o tym, że wolne miejsce na kurs zostało zarezerwowane dla osoby dokonującej zgłoszenie gwarantuje miejsce na warsztacie.
 11. Miejsce kursu-warsztatów wskazane jest na stronie hipnotyczna.pl/autohipnoza
 12. Wysłanie formularza zgłoszeniowego i/lub dokonanie opłaty za kurs-warsztaty równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
IV - warunki uczestnictwa
 1. Warunkiem udziału w kursie-warsztatach jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz indywidualne zgłoszenie i wniesienie opłaty za kurs-warsztaty w terminie ustalonym przez organizatora kursu, wskazanym w informacji o kursie-warsztatach.
 2. W Kursie może brać udział jedynie osoba do niego zgłoszona, której uczestnictwo zostało potwierdzone przez Organizatora kursu. Odstąpienie udziału w zajęciach osobom trzecim, możliwe jest jedynie po uprzednim potwierdzeniu tego z Organizatorem kursu.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu kursu-warsztatów oraz stosowania się do zaleceń prowadzących zajęcia w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i porządku zajęć odbywających się w ramach kursu-warsztatów.
V - prawa i obowiązki uczestnika kursu-warsztatów
 1. Uczestnicy kursu-warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie na mieniu Organizatora kursu.
 2. Wszelkie uszkodzenia wyposażenia miejsca, w którym odbywa się kurs-warsztaty oraz zdarzenia losowe należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.
VI - Organizacja i przebieg kursu-warsztatów
 1. W trakcie trwania zajęć na sali mogą przebywać tylko zapisani uczestnicy grupy wraz z prowadzącą.
 2. Uczestnik kursu może zostać skreślony z zajęć z powodów dyscyplinarnych.
 3. Na terenie placówki, w której prowadzone są kursy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania środków odurzających i spożywania alkoholu oraz również bycia pod ich wpływem.
 4. W koszt warsztatu wliczony jest catering (przekąski, napoje). Catering nie obejmuje obiadu.
 5. W trakcie kursu przewidziana jest jedna długa (godzinna) przerwa oraz możliwe kilka krótszych przerw kawowych.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania kultury osobistej i zachowania umożliwiającego innym uczestnikom udział w kursie-warsztatach.
 7. Prowadząca lub osoba wyznaczona przez organizatora ma prawo usunąć z warsztatów uczestnika łamiącego punkty VI2, VI 3 i VI 6, bez zwracania mu jakichkolwiek kosztów.
VII - zwroty i reklamacje
 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu-warsztatów, jeśli nie korzystał on z żadnej promocji przysługuje mu zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy jeśli poinformuje o tym fakcie organizatora nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem kursu-warsztatów. Po tym terminie wpłacone środki nie są zwracane.
 2. W przypadku jeśli uczestnik korzystał z oferty promocyjnej zwroty odbywają się wg określonych poniżej zasad:
  1. Zwrot całości kwoty w przypadku, gdy uczestnik poinformuje organizatora o rezygnacji nie później niż w ciągu 3 dni od opłacenia kurus-warsztatu.
  2. Zwrot 80% kwoty jeśli rezygnacja nastąpi nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
  3. Po upływie tego terminu rezygnujący może trzymać zwrot 25% wpłaconych pieniędzy.
  4. Ponad to uczestnik może ubiegać się o zwrot wszystkich bądź części wpłaconych pieniędzy w przypadku gdy:
   1. Organizator zmieni miejsce, lub termin warsztatów
   2. Organizator nie dotrzyma zaproponowanego uczestnikowi programu zajęć.
VIII - Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące organizacji zajęć powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi kursu-warsztatów. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego rozwiązania ewentualnych problemów.
 2. Wszelkie przypadki nieujęte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualne i rozstrzygane przez organizatora
IX - ochrona danych osobowych

Dane osobowe wszystkich uczestników kursu-warsztatów są chronione. Serwis hipnotyczna.pl respektuje politykę prywatności, nie udostępnia i nie handluje danymi osobowymi. Wszystkie zapisane dane w formularzach są poufne.

CHCESZ

zapisać się na sesję,zadać pytanie,dowiedzieć się więcej

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Zdjęcie profilowe

Anna Szotowska

HIPNOTYCZNA.PL
Hipnoterapeuta, Refleksolog,
Trener Autohipnozy

Do 15 Marca 2024 jestem nieuchwytna w kontakcie telefonicznym.

Proszę o kontakt/umawianie sesji przez SMS, email lub wypełnienie poniższego formularza.

zapraszam na sesje
w Gdańsku

UWAGA!

W warunkach pandemii SARS-COV2 i obostrzeń gabinet CZYNNY codziennie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Rozmowa ułatwia doprecyzowanie szczegółów, nie obawiaj się naciągania przez telefon 😉
Logo_tm_full

Copyright © 2021 Anna Szotowska – Hipnoterapia Gdańsk | Hipnoterapia Gdynia | Hipnoterapia Trójmiasto | Hipnoza Gdańsk | Hipnoza Gdynia | Hipnoza Trójmiasto | HipnoRefleksologia | Autohipnoza | Kurs Autohipnozy | Polityka prywatności

Logo

Copyright © [hfe_current_year] Anna Szotowska – Hipnoterapia Gdańsk | Hipnoterapia Gdynia | Hipnoterapia Trójmiasto| Hipnoza Gdańsk | Hipnoza Gdynia | Hipnoza Trójmiasto | Autohipnoza | Polityka prywatności